ขอรับใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม
ผ่านระบบออนไลน์

บริการของเรา

กรมพัฒนาพลังงานควบคุมและอนุรักษ์พลังงาน เปิดให้บริการยื่นคำขอรับใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม ผ่านระบบออนไลน์แล้ววันนี้

ยื่นขอใบอนุญาตออนไลน์

ยื่นขอรับใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม (พค.2) ผ่านทางระบบออนไลน์
คลิกดูรายละเอียด

ตรวจสอบความก้าวหน้า

ตรวจสอบ ความก้าวหน้าการพิจารณาออกใบอนุญาตว่าอยู่ในขั้นตอนใด
คลิกดูรายละเอียด

ตรวจสอบสถานภาพใบอนุญาต

ตรวจสอบ สถานภาพใบอนุญาตว่าหมดอายุวันใด ต้องมายื่นต่ออายุช่วงใด
คลิกดูรายละเอียด

ดาวน์โหลดเอกสารและคู่มือ